Συνεργάτες

Η AIG Europe Limited ανήκει στον όμιλο της AIG, του κορυφαίου διεθνούς Ασφαλιστικού οργανισμού που εξυπηρετεί ασφαλισμένους σε περισσότερες από 130 χώρες. Οι εταιρείες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως.

Η CNP Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο. Η CNP Λαϊκή Ασφαλιστική, ιδρύθηκε το 1981 ως θυγατρική εταιρεία της Cyprus Popular Bank Public Co LTD. Από τον Ιανουάριο του 2009 η Cyprus Popular Bank Public Co LTD έχει πραγματοποιήσει στρατηγική συνεργασία με τη γαλλική ασφαλιστική εταιρεία CNP Assurances.

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι να διατηρήσει η CNP Ασφαλιστική την ηγετική της θέση στην Κυπριακή ασφαλιστική αγορά και παράλληλα να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών της, αξιοποιώντας τη δυναμική και τις εμπειρίες της CNP Assurance.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ιδρύθηκαν το 1951 από την Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι τότε, οι μόνοι ασφαλιστικοί οργανισμοί της Κύπρου ήταν αντιπροσωπείες ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.

Από την ίδρυση τους οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης όπως και της ασφαλιστικής βιομηχανίας και αναδείχθηκαν ως μια από τις μεγαλύτερες και τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου.

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ είναι ιδιωτική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες γενικών ασφαλίσεων. Ιδρύθηκε το 1963 και εντάχθηκε στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας μέσα στο 1999. Είναι από τΙς μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στη Κύπρο.

Η CNP Cyprialife ιδρύθηκε το 1995 από τη Λαϊκή Τράπεζα, με στόχο της προσφορά πρωτοποριακών σχεδίων προστασίας, αποταμίευσης και επένδυσης και την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, η Cyprus Popular Bank Public Co LTD και η Γαλλική CNP Assurances έχουν συνάψει στρατηγική συμμαχία, με την CNP Assurances να είναι η κύρια μέτοχος και να συνεισφέρει στην αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, και έτσι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου.

Η MetLife Europe d.a.c., θυγατρική της MetLife Inc., από το 1955, προσφέρει αποτελεσματική κάλυψη με ευέλικτη ατομική και ομαδική ασφάλιση στους τομείς ζωής, ατυχημάτων και προγραμμάτων υγείας, παρέχοντας με επιτυχία ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Εφαρμόζοντας με συνέπεια τα διεθνή πρότυπα που έχει καθιερώσει η MetLife Inc. και αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει σε τοπικό επίπεδο, η MetLife διακρίνεται για τη δέσμευσή της στο πραγματικό όφελος των ασφαλισμένων της.

Παρέχει καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες, τα οποία όχι μόνο προσαρμόζονται στις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες των ασφαλισμένων, αλλά τοποθετούνται και στα όρια των δυνατοτήτων τους, πάντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και διακριτικότητα ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις εξελίξεις που προκύπτουν από το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο της MetLife είναι το ανθρώπινο δυναμικό της (οι άνθρωποί της) και γι’ αυτό η Εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και ώστε να είναι πάντα σε θέση να εργάζονται με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα προς όφελος των ασφαλισμένων.

Η MetLife κατέχει μακρόχρονη θέση ως πρωτοπόρος στην κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία και έχει κερδίσει σταθερά το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της για την ποιότητα των υπηρεσιών της και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής στην Κύπρο.