Ποιοι Είμαστε

Η Π.Ι. Χατζηγεωργίου (Ντούλλης) Σύμβουλοι και Αντιπρόσωποι ΛΤΔ είναι ένα ανεξάρτητο ασφαλιστικό πρακτορείο. Ιδρύθηκε το 1980 από τον επαγγελματία ασφαλιστή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου ο οποίος εντάχθηκε στην ασφαλιστική βιομηχανία το 1963. Αργότερα, τα παιδιά του Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Στέλιος Χατζηγεωργίου και Κούλλα Χατζηγεωργίου εργοδοτήθηκαν στην εταιρεία όπου και εξακολουθούν να εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό διατηρώντας το ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την καλή φήμη.

Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου εντάχθηκε στην εταιρεία το 1991 και είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το Κολλέγιο Ασφαλίσεων στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε για πέντε χρόνια αποκτώντας και άλλα επαγγελματικά διπλώματα. Βοήθησε στη διεύρυνση των εργασιών και στη βελτίωση της φήμης της εταιρείες χάρη στην ειδίκευση του στη Διαχείριση Κινδύνων, στις Εμπορικές Ασφαλίσεις και στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης.

Η εταιρεία εργοδοτεί έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους οι οποίοι συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν στο να προσφέρεται υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Π.Ι. Χατζηγεωργίου (Ντούλλης) Σύμβουλοι και Αντιπρόσωποι ΛΤΔ είναι εταιρεία καταχωρημένη στη Δημοκρατία της Κύπρου με αριθμό άδειας ΗΕ15226.

Υπάγεται στην έγκριση και στους κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου (Τμήμα Επόπτη Ασφαλίσεων για τη Διενέργεια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών υπό τον αριθμό ΕΑ/Β 4887).