Ασφάλειες Ζωής και Υγείας

Οι Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αναφέρονται σε Σχέδια που σκοπό έχουν την Προστασία του Οικογενειακού Εισοδήματος και την χρηματοδότηση απρόοπτων περιστατικών, έχουν σχέση με την Υγεία, Ανικανότητα, Θάνατο, Σύνταξη και Αποταμίευση.

Τα σχέδια που προσφέρονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Απλή Ασφάλεια Ζωής
  2. Ασφάλιση Ανικανότητας
  3. Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
  4. Σπουδαστικά Σχέδια
  5. Επενδυτικά Σχέδια
  6. Προγράμματα συνταξιοδότησης
  7. Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Σε συνεργασία με

Χρειάζεστε ασφάλιση;
Επικοινωνήστε με έναν ειδικό