Ασφάλειες Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Ασφαλίσεις που αφορούν την προστασία επαγγελματιών και εταιρειών από απαιτήσεις για Επαγγελματική Αμέλεια, Λάθη και Παραλήψεις, όπως Δικηγόρους, Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Διευθυντές και Αξιωματούχους καθώς και πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Προσφέρουμε προϊόντα στις πιο κάτω κατηγορίες:

 1. Ασφάλιση για Διευθυντές και Στελέχη για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 2. Ασφάλιση Ευθύνης για Λογιστές
 3. Ασφάλιση Ευθύνης για Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς
 4. Ασφάλιση Ιατρικής Αμέλειας
 5. Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους
 6. Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαφόρων Επαγγελμάτων
 7. Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
 8. Επαγγελματική Ευθύνη για Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες
 9. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για κινδύνους του Κυβερνοχώρου
 10. Ασφάλεια Επαγγελματικές Ευθύνης Κτηματομεσιτών
 11. Επαγγελματική Ευθύνη Τεχνολογίας
 12. Επαγγελματική Ευθύνη Επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών
 13. Επαγγελματική Ευθύνη Καθορισμένων Επαγγελμάτων
 14. Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 15. Περιβαλλοντική Ευθύνη

Σε συνεργασία με

Χρειάζεστε ασφάλιση;
Επικοινωνήστε με έναν ειδικό